Prosjekt: DNB Nor – Barcode Bygg A, Bygg C, Bygg B
 Oppdragsgiver: OSU (Oslo Sentrum Utvikling)
 Byggherre: Vedal Prosjekt AS
 Kontraktstype: NS 3430 med avvik
 Kontraktsverdi:
150 mill NOK
 Ferdigstillelsesår: 2010-2014

 Bemanning: 96 mann med UE

 Arbeidsomfang: Prosjektleder med ansvar for fremdriftsplaner/bemanning, KS for Sanitær, varme, kjøling,
 brannslokking. Rapportering med S-kurver

Fagkunnskap gir trygghet.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de