Prosjekt: Nye Østfold Sykehus
 Oppdragsgiver: Helse Øst RHF v/ Prosjekt nytt østfoldsykehus

 Byggherre: Prosjekt nytt østfoldsykehus
 Kontraktstype: NS 3430
 Kontraktsverdi: 80 mill NOK
 Ferdigstillelsesår: 2011-2016
 Bemanning: prognose 45 mann


 Arbeidsomfang: VVS konsulent med ansvar for fremdrifts-/prosjekterings-/oppstarts-
 og bemanningsplaner i forbindelse med tilbud Gassanlegg, etablering av S-kurver

Fagkunnskap gir trygghet.

Download Free Joomla Templates by vonfio.de